La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Antecedents. La data fiable més reculada sobre l'existència dels Manaies a Girona és del 1751, quan se sap que quatre Manaies custodiaven el "misteri" del Sant Sepulcre a l'església del Carme durant tot el Dijous Sant i que obrien també la processó. Oscil·lava entre una vintena i una quarantena, i vestien cuirassa i casc amb cimera, una capa que era vermella per la processó del Dijous Sant (organitzada per la Reial Confraria de la Puríssima Sang, fundada a Girona el 1568), i blava per la del Divendres Sant (organitzada per l'Arxiconfraria de la Passió i Mort, fundada el 1684), i, a més, grans barbes postisses per amagar la seva identitat. Colpejaven a terra amb la llança, característica que s'ha mantingut fins avui, i probablement realitzaven ja la tradicional figura "d'estrella". Amb el temps molts dels Manaies van acabar procedint de la vall de Sant Daniel.

Manaies encapçalant la processó de Setmana Santa al carrer dels Alemanys, 1941

(Ampliar) - Manaies encapçalant la processó de Setmana Santa al carrer dels Alemanys, 1941. Col·lecció Ajuntament de Girona.

Finalitzada la Guerra Civil, hi hagué la iniciativa de restaurar la processó de Setmana Santa, però no va ser possible per la penúria que es vivia. No obstant, l'entusiasme dels vint-i-sis Manaies refundadors i el suport episcopal van permetre que la processó sortís altre cop el 1940, Manaies inclosos. Els nous manaies es constituïren primer en Pia Unió (1942) i després en Confraria (1947) sota l’advocació de Jesús Crucificat.
Els primers equipaments es varen llogar en un magatzem de teatre de Barcelona. Per a la processó de 1941 s'elaboraren ja uns equipaments nous, de moment de llauna pintada, que volgueren inspirar-se en els relleus de la Columna Trajana de Roma, però conservant l'esperit estètic tradicional del Manaia gironí. El 1942 ja hi havia 35 manaies.
A partir de 1944 El Maniple experimentà tota una sèrie d'ampliacions graduals i millora dels equipaments: cuirasses de llautó, ampliació de la banda, creació de dues i després de tres optíades, creació de la secció d'equites, etc., fins a assolir les característiques de l'equip i l'estructura del Maniple actual, amb una plantilla de 116 efectius l'any 2017.

L'artesà Ramon Boix i el president dels Manaies de Girona, Narcís Reixach, mostren una túnica de l'època

(Ampliar) - L'artesà Ramon Boix i el president dels Manaies de Girona, Narcís Reixach, mostren una túnica de l'època.

El projecte de 1941. A l'arxiu dels Manaies es conserva el projecte que l'any 1941 va fer Joaquim Pla i Dalmau que conté una relació detallada de l’uniforme de cada Manaia i esbossa les diferents figures que distingeixen els diversos càrrecs del Maniple. El document inclou un dibuix elemental de la figura del Centurió que, a la vegada, serveix per esbossar la del Potentior.
Pel Centurió destaca que l’armadura hauria de ser especial, daurada i amb tires de cuir a la cuirassa, i no tindria escut defensiu. La part tèxtil seria de vellut amb la capa color escarlata i, se suposa, la túnica seria del mateix color color. La part ornamental la composaria una cadena envoltant el pectoral de la cuirassa. Les xapes que es podrien aplicar a les tires de la cuirassa o de la túnica estarien decorades amb un aquila o àliga romana pintada de color negre. La crinera del casc seria vermella i allargada pel darrere, igual que els Potentiors. El calçat seria de cuir. El Centurió portaria un ceptre quan anés muntat a cavall i sembla que quan anés a peu portaria espasa, tot i que aquest punt queda poc definit.
L’equip de l’Optio el concep igual que el del Centurió, amb l’armadura platejada en lloc de daurada. Les xapes canviarien l’aquila per la manus o mà estesa al front, símbol del comandament, pintada de color escarlata. Tampoc portaria escut defensiu i se l’hi assignaria espasa i una llança petita.
Els Potentiores portarien espasa i no concreta si també portarien llança, tot i que en el dibuix es pot interpretar que sí. L’armadura seria normal, però amb les tires com les del Centurió, però de metall i més grans. A cada cama portarien una greba o defensa metàl·lica que la cobriria des del genoll fins al turmell. La crinera del casc seria vermella i llarga com la del Centurié i Optios. No detalla l’ornamentació de les xapes.
Els decurions s’uniformarien igual que els altres Manaies, amb la cuirassa senzilla. Les xapes es decorarien amb dos farcio encreuats pintats de negre. Es dedueix que la crinera del casc seria vermella, més curta que la del comandament i Potentiores. La del Decurio signifer seria de color groc, com la dels músics.
Els sotdecurions anirien equipats igual que els decurions de les optiades, amb l’única diferència en les xapes que estarien decorades amb un sol farcio color negre posat en vertical.
El Tesserarius aniria equipat igual que els decurions d’optiada, però a les xapes hi figuraria una cua de cavall pintada de negre. Aquest símbol pot ser tingui relació amb la posició del Tesserarius destinat a formar a la cua de la formació del Maniple.
Els músics anirien equipats com els altres manaies de la fila, però amb la crinera del casc de color groc. Les xapes estarien decorades amb una trompeta romana.

Plata amb un perfil de Manaia

(Ampliar) - Plata amb un perfil de Manaia.

L’equipament de 1941. L’equipament de 1941 de cada un dels Manaies era igual per a tots, amb petites diferències. Constava de casc amb crinera de llana vermella, cuirassa, escut per als manaies llancers ornat amb ales d’àliga pintades de negra, espardenyes, túnica vermella de fil amb fons groc, mitges i barba. L’armadura metàl·lica era de llauna –la planxa més econòmica que hi havia aleshores– pintada amb purpurina. El Centurió anava equipat igual que els altres manaies, però amb capa vermella, i duia a la mà un ceptre o bastó que s’improvisà davant la impossibilitat de trobar una espasa romà, o una que ho semblés. Per completar l’armadura d’alguns càrrecs, es varen confeccionar unes canelleres de llauna per als potentiors, el signifer, l’abanderat i el centurió.
Comparant aquest equipament amb el previst en el projecte inicial, destaca que el realçat de càrrecs dins la formació no es va portar a terme. Tots els equips varen ser iguals, incloses les xapes de les túniques. Les diferències i distincions previstes s’anirien implantant de diferent manera i amb molta moderació, en el decurs del temps i a mesura que s’anava ampliant i millorant l’equipament del Maniple. Malgrat tot, els Potentiores es quedarien per sempre amb l’equip igual als altres Manaies d’optiada, sense espasa ni tires especials per la cuirassa, ni la llarga crinera del casc, i, sortosament mai se’ls equipà amb les emfarragoses grebes que haurien estat un problema notable per desfilar a peu.
Els decurions es varen uniformar igual que els altres Manaies. Es va haver d’esperar el principi dels anys 70 perquè es fes una distinció a la crinera vermella que es va realçar amb una tercera part en blanc.
Per a la realització pràctica i immediata de l’equipament, el president fundador Joaquim Pla i Dalmau va dibuixar un figurí que definia tal com hauria de ser, finalment, el vestuari definitiu dels nous Manaies. Aquest model és el que realment es va confeccionar.
La construcció de tot aquest equipament la varen dur a terme artesans gironins. De les armadures se n’encarregaren els germans Francesc i Josep Boix, les túniques les confeccionaren les monges adoratrius, i les espardenyes romanes les va regalar el Sr. Gavaldà, que tenia una fàbrica d’espardenyes.

(Basat en l'article "Projecte de l'any 1941 per la formació i equipament dels nous Manaies de Girona", de Francesc Masdevall i Reitg, publicat al Butlletí dels Manaies de 2012.
Imatges preses per gentilesa de l'artesà Ramon Boix).

Equipament de Manaia de llauna pintada

(Ampliar) - Equipament de Manaia de llauna pintada.


-----------Back-Index

Projecte de l'equipament dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau

(Ampliar) - Projecte de l'equipament dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau.

Projecte de l'equipament dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau

(Ampliar) - Projecte de l'equipament dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau.

Projecte de la formació dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau

(Ampliar) - Projecte de la formació dels Manaies. 1941. Treball de Joaquim Pla Dalmau.

Cuirassa de llauna pintada

(Ampliar) - Cuirassa de llauna pintada.

Escut de llauna pintat

(Ampliar) - Escut de llauna pintat.

Casc de llauna pintat

(Ampliar) - Casc de llauna pintat.

Túnica de l'època

(Ampliar) - Túnica de l'època.

  • Història dels Manaies
    ------Article històric sobre els Manaies de Girona.

  • Les "portes" dels Manaies
    ------Article sobre l'orígen i significat del signes dels Manaies.

  • CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

    © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés