Jaume Roca, a París

Entre els anys 1927 i 1933 J. Roca Delpech va fer els estudis superiors de música a la Schola Cantorum de París amb els professors Vicent d'Indy i Paul Brand. Obtingué el Diploma Superior de Fi d'Estudis a la Schola Cantorum amb la màxima puntuació.


Zoom

Carta adreçada per Jaume Roca als seus pares, des de París, datada el 13 de juny de 1928, amb matasegell del 16 de juny. Al sobre figura, com adreça, 21 esparteria, Salt. [Ampliar]


Zoom

Carta de la direcció de la Schola Cantorum de París, adreçada al mestre Francesc Civil, convocant a Jaume Roca a un examen de piano i d'harmonia, datada el 14 d'agost de 1928. [Ampliar]

Zoom

Carnet d'alumne de la Schola Cantorum de Jaume Roca.
[Ampliar]

Zoom

Excel·lent qualificació obtinguda per Jaume Roca l'any 1930 en harmonia i segon grau de piano.
[Ampliar]

Zoom

Carnet d'alumne de la Schola Cantorum de Jaume Roca.
[Ampliar]

Zoom

Document de la Diputació que certifica el bon aprofitament dels estudis per Jaume Roca, datat el 15 de febrer de 1930. (Fragment amb les signatures).
[Ampliar el document sencer]


© Fotografies, documents i obres Col·lecció Santi Roca D. Costa

Anterior - Index - Següent