El llegat pictòric

Roca Delpech, artista, era certament un home sincer. Pintor de subtil temperament, és un dels pocs casos que han renunciat a la música, ja que era un concertista excepcional, per endinsar-se en el món perillós i difícil del color i les formes. Possiblement que fos aquest inici, la causa de l'harmoniosa subtilesa, que defineix i fa úniques... les aquarel·les de Roca Delpech.

Josep Tarrés i Fontan. Catàleg de l'exposició-homenatge "Roca Delpech 1910-1968", Girona1973.

Zoom

Santa Eugènia de Ter. Ca. 1948. 32,7 x 45 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]

Zoom

Santa Eugènia de Ter. Ca. 1950. 22 x 31,5 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]

Zoom

Santa Eugènia de Ter. Ca. 1950. 31,5 x 43,5 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]

Zoom

Santa Eugènia de Ter. Ca. 1952. 33,5 x 50 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]

Zoom

Santa Eugènia de Ter. 1960. 35 x 50 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]

Zoom

Santa Eugènia de Ter. Ca. 1965. 35 x 50,5 cm. Aquarel·la sobre paper [Ampliar]


© Fotografies, documents i obres Col·lecció Santi Roca D. Costa

Anterior - Index - Següent