L'escultura de Sant Carlemany

L'autoria de l'escultura gòtica de "Sant Carlemany", habillat amb corona, espasa i punyal, i vestit amb el brial i una capa decorada amb motius vegetals, generalment acceptada indubtablement com obra de Jaume Cascalls, s'aproxima més, per una sèrie de mancances documentals i similituds estilístiques, al taller del mestre Aloi de Montbrai (1), escultor del que es disposen d'altres peces a Girona. [...] l'escultor Aloi de Montbrai, que hi establí (a Girona) un taller ampli, una estructura potent i una societat fundada amb Jaume Cascalls el 12 de novembre de 1347, que duraria fins el 20 de març de 1361. Per motius de logística -la proximitat de les pedreres d'alabastre de Beuda i les facilitats de transports-, Girona havia esdevingut a l'època el nucli que acaparava la pràctica totalitat dels encàrrecs escultòrics institucionals. Aquí es fa la síntesi de les influències del naturalisme gòtic italià i francès i aquí es treballa la singularitat del futur de l'escultura gòtica catalana [...].

Els esmentats dubtes sobre l'atribució de l'autoria es basen, per una banda, en una insuficiència documental, i que per una altra, Aquest (el mestre Aloi de Montbrai) està ben documentat a Girona on féu el sepulcre de Sant Daniel, la cadira episcopal del cor, i rebé l'encàrrec d'un Sant Enterrament per a Sant Feliu del qual procedeix el famós Crist jacent [...] És indiscutible el parentiu de la imatge de l'escultura de Pere III amb el rei del retaule de Cornellà de Conflent i amb el mateix Crist jacent

El funcionament de la societat que formaren Cascalls i Aloi de Montbrai no ens és conegut; com a conseqüència, intentar atribuïr unívocament a un o altre escultor la paternitat de l'obra no és possible: [...] si Aloi ho acaparà tot, o si era més aviat un contractista que a través de la societat amb en Cascalls repartia joc, recollia encàrrecs i posava tota la infraestructura, és una qüestió no aclarida del tot. [...] N'hi ha prou de saber que treballaven plegats i que foren el nucli dur, bàsic, de la renovació de l'escultura gòtica a Catalunya.


Notes

(1) - Les cites marcades són de Joaquim Nadal i Farreras, a "La Catedral de Girona", obra esmentada a la bibliografia. Tornar al text


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Escultura de Sant Carlemany, al Tresor capitular de la Catedral (Wikipèdia).    Diner de Carlemany (768-814). 21mm, 1.19 g. Tolosa de Llenguadoc. Anvers: +CLRLVS (S invertida) RE+ FR, creu. Revers: +TOLVSL (S horitzontal), monograma de Carlemany. (Wikipèdia).


    Back-Index