Portal d'Àlvarez.

El portal d'Àlvarez s'obria al final del carrer Nou, l'antic carrer del Progrés, cap el que més tard seria la plaça del Marquès de Camps -l'Havana Petita-, construïda sobre uns terrenys propietat de Carles de Camps, que aquest va cedir el 1882 a l'Ajuntament per facilitar l'ampliació de la ciutat cap a l'exterior de les desaparegudes muralles. Aquest portal que datava de 1846, seria eixamplat el 1895 i enderrocat un any més tard.

el portal estava fet amb el sistema d'encoixinat, blocs de pedra picada amb un rebaixat a les vores, i amb un arc de mig punt. Disposava de cos de guàrdia, i tenia un parapet espitllerat a la part superior. Estava flanquejat per dues torres semicirculars annexades a la muralla.

A la part superior s'hi podia llegir "GERONA CAPITAL DE PROVINCIA. PUERTA DE ALVAREZ".

El carrer Nou s'havia format gracies a l'enderroc del convent de sant Francesc d'Assís. Amb l'arribada del tren a Girona, el 1862, amb l'estació emplaçada a la Plaça Poeta Marquina (abans plaça del carril), aquest portal va esdevenir la principal entrada i sortida de la ciutat.


Dades de la imatge. Revers: Postal editada per Associació Protectora de l'Ensenyansa Catalana. Al dors indica que Els beneficis que s'obtinguen ab la venda d'aquestes postals es destinar´n a fomentar y sostenir escoles catalanes. Peu de postal: Foto Samsot. Missé Gerns. Barña. Mides: 140 x 90 mm.

Font. Col·lecció particular, Girona.


Bibliografia.

  • La muralla de Girona. Jaume Prat i Pons, Jordi Pericot i Dilmé. Ajuntament de Girona, 2008. ISBN 978-84-8496-057-7.
  • La muralla de Girona. Fotografies, 1877-2002. Col·lecci$oacute; Fotografia a Girona. Ajuntament de Girona, 2002. ISBN 84-8496-077-3.
  • La muralla de Girona. Dels orígens a l'enderrocament. David Iglésias i Franch. Ajuntament de Girona. Girona, 2003. ISBN 84-869523-21-9.
  • Historia de las fortificaciones y alojamientos militares de Girona. Carlos Díaz Capmany i Fernando Torres González. Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1998. ISBN 84-7820-412-1.


  • Ampliar
    (Ampliar) - Portal d'Àlvarez en una fotografia de Joan Martí de 1877. CRDI - Ajuntament de Girona    Back - Index