Un cinema en transició
Les pel·lícules del canvi polític a Catalunya (1975-1981)
Exposició temporal al Museu del Cinema, Sèquia, 1.

Del 23/03/2009 al 14/06/2009

Després de la mort de Francisco Franco el mes de novembre de 1975 es varen posar entre parèntesi moltes coses. Un vell món es resistia a agonitzar i un de nou tenia ganes de sortir al carrer i expressar tot allò que havia estat reprimit durant 40 anys. Entre aquests dos móns contraposats es varen produir un seguit de moviments que varen generar l’anomenada transició política, basada en la idea de que una reforma pactada també era possible. La transició va aconseguir garantir un cert ordre al canvi, però va deixar damunt de la taula moltes feines pendents. L’exposició Un cinema en transició. Les pel·lícules del canvi polític a Catalunya (1975-1980) ens mostra com el cinema va voler ésser testimoni i agent de tots aquests canvis.

Identitat, Memòria, Revolta i Desencís són els quatre àmbits que marquen Un cinema en transició, una exposició que no pretén només recuperar la nostàlgia d’un temps i d’un país, sinó també establir alguns interrogants sobre tot allò que el cinema de la transició va ser incapaç d’arribar a fer.Horari: Dimarts a divendres: 10h. a 18h.
Dissabte: 10h a 20h
Diumenge: 11h a 15h


Museu del Cinema
Sèquia, 1. 17001 Girona
Tel. 972 412 777
www.museudelcinema.cat

Entrada gratuïta a l’exposició.

El cinema va ser testimoni de l’època, ja que va documentar, tant amb les ficcions com amb les seves imatges documentals, tot allò que estava passant. Les pel·lícules varen mirar com Catalunya construïa la identitat perduda, com sorgia un desig de recuperació de la memòria històrica o com l’afany de llibertat esclatava en una revolta orientada tant cap al món de la política com a l’alliberament sexual. El cinema va ser agent dels canvis, ja que durant la transició es varen establir les bases d’un possible cinema que parlés en català i que ajudés a transformar la societat. Al final del camí, però, després de que la vida política es va normalitzar, va sorgir el desencís. El cinema va començar a parlar dels refugis individuals oposats a les revoltes col·lectives i les pel·lícules que volien canviar el món va donar pas a un cinema que buscava la comercialitat a partir del desig d’establir unes bases industrials.


Per saber-ne més:

  • www.museudelcinema.org. Web del Museu del Cinema. Informació al visitant, activitats, servei educatiu, club d'actors, etc.

  • www.museudelcinema.org/ct/c3.html. Pàgina de l'exposició temporal.


    (Cartell i imatges: Museu del Cinema)


    Back