"Carles Vivó i el cinema amateur". Museu d'Història de la Ciutat. 16 de desembre 2010
Back-Index-Next