Atorgament del premi Pau Casals en el Jocs Florals de 1973

Otorgamiento del premio Pau Casals en los Jocs Florals de 1973

19 de novembre de 1973

Sr.
Narcís Costa i Horts
Peredo nº 12-19
Mèxico.D.F.

En els Jocs Florals de la Llengua Catalana, celebrats en aquesta ciutat de Mèxic el dia 11 del corrent mes, us fou atorgat el premi,

PAU CASALS

dotat pel Centre Català de Guadalajara, per el vostre treball titulat;

" SONATINA " Lema: Sol, re, la, mi.

Us expressem el testimoni de la més cordial enhorabona d'aquest Consistori.

Visqueu molts anys per honor i gloria de les Lletres Catalanes.

Mèxic, D.F. 19 de Novembre de 1973

President Dr. Pere Bosch Gimpera / Secretaria Francesca Domingo d'Ollé

Índex