Atorgament de l'Accessit a la Viola d'Or i d'Argent en el Jocs Florals de 1973

O R S I S
Sant Daniel (Girona)

En els Jocs Florals de la LLengua Catalana, celebrats en aquesta ciutat de Mèxic el dia 11 del corrent mes, us fou atorgat el

SEGON ACCESSIT A LA VIOLA D'OR I D'ARGENT

per la vostra poesia titulada;
"NADAL 1938" Lema: D'aquell bombardeig dit Nacionalista

Us preguem d'acceptar la més cordial enhorabona d'aquest Consistori.

Visqueu molts anys per honor i gloria de les Lletres Catalanes.

Mèxic, D.F. 19 de Novembre de 1973

President Dr. Pere Bosch Gimpera / Secretaria Francesca Domingo d'Ollé

Índex