Filiació del "Servicio de Migración" de Mèxic.

Registro de extranjeros. Num. 129240. Expedit el 16 de juny de 1939.

Com consta en el document, Narcís Costa va entrar a Mèxic el 13 de juny de 1939, per Veracruz, i va fixar la seva residència a Mèxic.
Como consta en el documento, Narcís Costa entró en México el 13 de junio de 1939, por Veracruz, y fijó su residencia en Méjico.

index