Accés

Patis, exposicions florals, jardins i paratges naturals

Anar

 • Ajuntament de Girona. Pati d'entrada.
 • Anar

 • Teatre Municipal.
 • Anar

 • Rambla de la Llibertat. Escultures d'Enric Sala.
 • Anar

 • Cambra de la Propietat Urbana.
 • Anar

 • Convent de Sant Josep (Arxiu Històric).
 • Anar

 • Casa Solterra (Serveis Territorials de Cultura).
 • Anar

 • Casa Martínez Davalillos.
 • Anar

 • Casa Masó.
 • Anar

 • Casa Sambola-Pla Dalmau.
 • Anar

 • Centre Bonastruc Ça Porta.
 • Anar

 • Germanes Maria Gay.
 • Anar

 • Casa Lleó Avinay.
 • Anar

 • Casa Foix Boscmonar.
 • Anar

 • La Canonja Vella.
 • Anar

 • Pia Almoina. Col·legi Oficial d'Arquitectes.
 • Anar

 • Casa Laporta.
 • Anar

 • Carrer de Cúndaro.
 • Anar

 • Casa de l'Ardiaca.
 • Anar

 • Museu d'Art.
 • Anar

 • Hotel Històric.
 • Anar

 • Carrer Ferran el catòlic.
 • Anar

 • Pati de les Àligues - Universitat de Girona.
 • Anar

 • Guerau de Robert.
 • Anar

 • UNED.
 • Anar

 • Centre Cultural La Mercè.
 • Anar

 • Jardí del Casino.
 • Anar

 • Hotel Ciutat de Girona.
 • Anar

 • Casa Lila.
 • Anar

 • Casa Audouard (Salieti).
 • Anar

 • Torre de la Muralla. Carrer Ballesteries.
 • Anar

 • Casa Ruyra.
 • Anar

 • Palau de Caramany.
 • Anar

 • Escalinata de Sant Martí (Seminari).
 • Anar

 • Església de Sant Martí (Seminari).
 • Anar

 • Museu d'Història de la Ciutat. La Cisterna.
 • Anar

 • La Cisterna. El projecte.
 • Anar

 • La Carbonera (Pujada St. Feliu).
 • Anar

 • Els Banys Àrabs.
 • Anar

 • Escales i entrada Passeig Arqueològic.
 • Anar

 • Plaça dels Jurats (1er. pis).
 • Anar

 • Plaça dels Jurats.
 • Anar

 • Escales St. Pere de Galligants (entrada pl. Jurats).
 • Anar

 • Sant Nicolau.
 • Anar

 • Consulat honorari d'Uruguai.
 • Anar

 • Hospital dels Capellans.
 • Anar

 • Absis de Sant Pere de Galligants.
 • Anar

 • El riu Galligants.
 • Anar

 • Escalinata nord de l'església de Sant Feliu.
 • Anar

 • Pujada de Sant Fèlix (Solar La Carbonera).
 • Anar

 • Església del Carme (Capella del Pilar).
 • Anar

 • Escales Església de Sant Domènec.
 • Anar

 • Església dels Dolors.
 • Anar

 • Refugi antiaeri del Jardí de l'Infància.
 • Anar

 • Plataforma de l'Onyar / Pont de Sant Feliu.
 • Anar

 • Jardins d'Alemanys.
 • Anar

 • Jardins del Doctor Figueres.
 • Anar

 • Preparació i muntatge de les instal·lacions. 11/05/2007.

 • Back-Index