La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Descripció. És una església neogòtica de tres naus separades per columnes nervades. A l'exterior, presenta dues torres de secció quadrada que difereixen del projecte original. A l'interior Rafael Masó va projectar el 1906 una reforma de l'altar major, per encàrrec dels jesuïtes que gestionaven el temple, de la qual només es varen realitzar les reixes, que varen ser retirades l'any 1965 i actualment es conserven al Museu d'Art i al claustre de la Catedral de Girona.

Plànol on s'indica la ubicació i afrontaments de l'església del Sagrat Cor. 5 d'agost 1886
(Ampliar) - Plànol on s'indica la ubicació i afrontaments de l'església del Sagrat Cor. 5 d'agost 1886.

Història del temple. La construcció del temple va molt relacionat amb l'estada dels jesuïtes a Girona. El 1873 tornaven els jesuïtes que havien sigut expulsats per una disposició de Carles III el 27 de febrer de 1767 (1). Provisionalment es varen instal·lar a la casa que la família Prim, de Bordils, posseïa al carrer Ciutadans, casa coneguda amb el nom de Fontana d'Or.
Els jesuïtes realitzaren una intensa tasca apostòlica; es varen dedicar a la prèdica, a l'organització i direcció de tandes d'exercicis espirituals i a fomentar la devoció al Sagrat Cor de Jesús, una devoció arrelada a Girona, però que va augmentar d'una forma considerable, i es va centrar principalment en la promoció de l'Apostolat de l'Oració, entitat que celebrava els seus cultes a l'església de Sant Lluc.
La comunitat era reduïda en nombre, però la seva tasca s'incrementà amb la presància de les més destacades figures de la Companyia al nostre país. Els gironins assistien massivament a l'església de Sant Lluc per escoltar les prèdiques de destacades personalitats, com el pare Fidel Fita, fill d'Arenys de Mar, que va arribar a presidir la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, o del pare Francesc Butiñà, fill de Banyoles, fundador de les religioses filles de Sant Josep.
Aquest entorn era propici per emprendre obres transcendents, i s'aventuraren en l'obra de construcció d'un temple expiatori de grans proporcions, dedicat al Sagrat Cor de Jesús. Es volia lluitar contra la irreligiositat, la depravació de costums i tots els mals que afligien el món en aquells temps que qualificaven de calamitosos.
L'any 1886 es començà l'empresa de la construcció del nou temple. La junta de l'Apostolat que se'n responsabilitzà, estava integrada per destacats ciutadans: Baylina de Pol, Salvat, Oliver, Montiel.
La tasca era complicada i no tothom la veia factible. Algunes persones que apreciaven el projecte i que desitjaven que es realitzés, ho consideraven una quimera. Els responsables, però, animats pels bisbe Sivilla, tiraren endavant i en catorze anys completaren l'obra.
Les aportacions varen ser abundants i generoses, des de molt importants i significatives, com la del solar o del projecte arquitectònic, fins a mínimes quantitats de persones de baix nivel econòmic.

Façana del Sagrat Cor de Girona durant Temps de Flors 2017
(Ampliar) - Façana del Sagrat Cor de Girona durant Temps de Flors 2017.

El marquès de la Cuadra, en morir havia deixat el seu palau destinat a una obra pietosa. El gran casal amb el corresponent jardí era situat al carrer de l'Albereda. Els marmessos del difunt marquès consideraren que el millor destí per aquella finca seria utilitzar-la com a solar per aixecar-hi el projectat temple. La senyora Dolors Reitg de Baylina va fer donació de tres cases amb els respectius jardins, contigües al casal del marquès, situades més a la banda nord. Entre unes i altres propietats, hi havia un carrer que també va ser incorporat al solar amb autyorització de l'Ajuntament. Tot el conjunt proporcionava un solar amplíssim en el qual s'hi podria encabir el conjunt dels elements projectats, un temple de considerables proporcions, una residència destinada a la comunitat encarregada del culte, i unes escoles confessionals.
Els primers plànols varen ser de l'arquitecte Martí Sureda i Vila de l'any 1886. A la mort de l'arquitecte les obres foren dirigides pel mestre d'obres Francesc Salvat i Juncosa i, a partir de 1892 la direcció passà a l'arquitecte Manuel Almeda i Esteva. Salvat, que era el sotspresident de l'Apostolat de l'Oració, va cedir el que li corresponia pels seus treballs del projecte i direcció de l'obra.
Periòdicament es publicava el Boletín del Apostolado de la Oración, en el qual es detallava el curs de les obres i es relacionaven els donatius que s'anaven rebent, donatius que uns eren en metàl·lic i altres en materials, mobiliari litúrgic, imatges, i també prestació gratuïta de serveis. Em acabar-se les obres, l'any 1901, es va calcular que la quantitat recaptada i invertida era de 332.000 pessetes, estimant-se que es doblaria si s'hi afegia el preu del solar, de les prestacions i dels materials aportats. La resposta de la població gironina va ser entusiasta. Els operaris s'hi havien dedicat amb il·lusió (2).
L'any 1890 es va signar el conveni en virtut del qual els jesuïtes es responsabilitzarien del culte en el nou temple, i adquirien el dret a residir en l'edifici contigu.
El diumenge 2 de juny de 1901 varen ser benïdes les dues campanes del temple en una cerimònia que per delegació del bisbe va oficiar el canonge Josep Alier.
Les campanes foren apadrinades per Na Carme de Viñals, Na Dolors Vicens vídua de Reitg, En Joan de la Creu Majuelo i En Joaquim de Carles. La campana més gran va ser batejada amb el nom de Narcisa, i mostrava d'una banda la imatge del seu patró, desota del qual hi havia la inscripció: "Me dich Narcisa y los devots del Bisbat de Gerona me regalan al Sagrat Cor de Jesús", i a l'altra, la imatge del Sagrat Cor amb la data "14 Juny de 1901".
La més petita, l'envoltava la part superior la llegenda: "Me dich Miquela.- En el siti de l'any vuit me trossejaren los francesos, refosa després tocaba á foch y are l'Ajuntament me dona el Cor de Jesús per anunciar sas festas y sas glorias.- 1901 - Gerona", amb la imatge de Sant Miquel desota. les dues campanes varen ser construïdes a la fundició i tallers d'Esteve Puig i fill de de Girona.

Celebració de la boda de Laureà Dalmau i Laura Norat a l'església del Sagrat Cor de Girona. 1914
(Ampliar) - Celebració de la boda de Laureà Dalmau i Laura Norat a l'església del Sagrat Cor de Girona. 1914. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

L'any 1901 la festa litúrgica del Sagrat Cor s'esqueia el 14 de juny. Aquell va ser el dia escollit per consagrar i obrir el temple al culte. Va ser una diada viscuda amb plenitud per la gentada de Girona i comarques, que hi participà, segons les informacions aparegudes al diaris de l'època.
A les 6 del matí es va procedir a la benedicció. A continuació el prelat diocesà celebrà la primera missa. La comunió, impartida per tres sacerdots, durà cinc quarts d'hora. La concurrència va ser nombrosa en tots els actes del tridu (sèrie d'exercicis religiosos que dura tres dies), acabà el diumenge amb un pontifical al matí i funció de conclusió al capvespre.
De seguida el nou temple esdevingué un dels principals centres de culte de la ciutat. L'any 1932 els jesuïtes hagueren d'abandonar la residència, que restà tancada i segellada, i el temple continuà a cura de clergues diocesans, fins al juliol de 1936. El 20 de juliol d'aquest any el temple va ser saquejat i incendiat. L'edifici, considerablement malmès, es destinà a magatzem fins al febrer de 1939. Durant aquest període, les figures d'àngel de les dues torres, obra de l'escultor Bonaventura Llauradó, varen perdre les ales, destruïdes en un intent de secularitzar l'edifici.
Finalitzada la Guerra Civil, recuperada la propietat per l'Apostolat de l'Oració i retornats els jesuïtes, es procedí a la restauració de l'edifici i la reposició del mobiliari que s'havia perdut totalment. Aquesta tasca durà uns quants anys, fins el 1951, durant els quals els fidels aportaren les quantitats que els permetia la difícil situació econòmica del moment. En la relació de donatius hi figuren aportacions mensuals de 0,50 pessetes. Aquestes obres de reconstrucció estan reflectides en el Boletín del Apostolado de la Oración 2ª época.
Essent Provincial el pare Justo Fernández, el bisbe de la diòcesi de Girona Josep Cartañà va oferir als dominics el temple expiatori Diocesà del Sagrat Cor i la vivenda adjunta com una forma de restaurar la presència de l'Orde Dominicana a Girona, que havia sigut interrompuda arran de l'exclaustració de l'any 1835. Havien passat 116 anys d'absència oficial dels dominics a Girona. Els quatre primers religiosos que van prendre possessió del convent i l'església van ser els pares Jesús Pla, Joan Parcerisa, Dionisio Irízar, i el germà Luis Calvo. Al ser erigida canònicament la comunitat l'any 1952, es va incorporar com a superior de la mateixa el pare Claudio Llevant.
Un cop incorporat, es varen proposar la tasca de millorar mínimament les condicions materials de la vivenda, deixada feia uns quants mesos pels jesuïtes. Des del primer moment varen disposar de la valuosa ajuda de les Germanes Dominiques de l'Anunciata del Col·legi del carrer Nord i els Col·legis de Salt i Pont Major. També va ser decisiu el suport incondicional rebut per les Dominiques de clausura del Monestir de Santa Caterina de Siena, assentades en la Creu de Palau.
A banda de l'església del Sagrat Cor i de la vivenda adjacent, els dominics també van heretar dels jesuïtes les institucions de l'Apostolat de l'Oració i l'Adoració Nocturna, i les Congregacions Marianes, de les quals sorgiria, més endavant, la Confraria del Silenci.
El 30 de juny 2017 varen marxar els dos últims dominics que quedaven a la ciutat, després de 66 anys de regir l'església del Sagrat Cor, des de 1951. La comunitat havia arribat a comptar amb una mitjana d'entre 7 i 9 religiosos a la ciutat, malgrat que els seus integrants van anar envellint progressivament i el 2017 només en quedaven dos.


Notes

(1) - Carles III va seguir la política regalista il·lustrada dels governs de l'Europa del segle XVIII. Els jesuïtes, amb uns 3.000 membres, eren l’ordre religiosa més influent d’Espanya i l’objectiu directe del regalisme de la monarquia. Una ordre amb una organització d’abast internacional, amb la seva seu central fora de l’Estat espanyol i contestatària amb la política de la monarquia, era considerada incompatible amb l’absolutisme borbònic. Així, segons Carles III i els seus ministres, sobretot Campomanes, els jesuïtes esdevenien un element pertorbador que desafiava el poder reial.
Els jesuïtes van esdevenir el boc expiatori del Motí d’Esquilache de 1766. El comte d’Aranda i Campomanes van trobar en els aldarulls populars instigats contra els ministres estrangers per part de la noblesa l’excusa necessària per investigar la Companyia de Jesús en una “pesquisa secreta” que recolliria les seves relacions amb el marquès de l’Ensenada, la seva lleialtat vers Roma, les grans riqueses que havia acumulat, les seves activitats a Amèrica, l’expulsió dels regnes de França i Portugal, les seves teories sobre el regicidi i la seva intervenció en els fets de 1766. Per Aranda i Campomanes la conclusió era evident: la doctrina, organització i activitats dels jesuïtes eren incompatibles amb la seguretat de la monarquia. Tornar al text

(2) - Enric Mirambell, cronista oficial de la ciutat, explicava en un article publicat al Diari de Girona del 10 de juny 2001, que els primers anys quaranta del segle XX, diàriament, un home d'edat avançada que a l'hivern es protegia amb una gran bufanda que li tapava fins al cap, se'l veia assegut en un dels bancs del temple, atent a les celebracions, i contemplant amb fruïció l'estructura arquitectònica. Era un vell paleta que explicava detalls i anècdotes referents als treballs de construcció en els quals havia participat. Les seves explicacions deixaven clar amb quin esperit havien treballat i com estimaven aquella obra. Tornar al text


Bibliografia

- "Guia d'arquitectura de Girona". Josep Fuses i altres. Delegació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya - La Gaia Ciència. 1980. ISBN 84-7080-065-5.
- Article d'Enric Mirambell, publicat al Diari de Girona, diumenge 10 de juny 2001.
- Diario de Gerona de avisos i notícias. Articles apareguts a la premsa gironina entre el 18 de setembre 1892 i el 10 de juliol 1901. Font: SGDAP - Ajuntament de Girona.


[Articles a la premsa]---[Més imatges]

BackIndex-Next

Retrat de Dolors Reitg Martí a dalt del terrat d'una casa d'un familiar al carrer Nou. Al fons s'observa el campanar de l'església del Sagrat Cor. 1900-1925

(Ampliar) - Retrat de Dolors Reitg Martí a dalt del terrat d'una casa d'un familiar al carrer Nou. Al fons s'observa el campanar de l'església del Sagrat Cor. 1900-1925. Fotografia de Josep Maria Reitg Martí. CRDI - Ajuntament de Girona.

Retrat d'Anita Martinell i de Carmen Varés, dalt al terrat del carrer Albereda, amb l'església del Sagrat Cor de fons. 1930-1936

(Ampliar) - Retrat d'Anita Martinell i de Carmen Varés, dalt al terrat del carrer Albereda, amb l'església del Sagrat Cor de fons. 1930-1936. A l'escultura s'observen les ales d'àngel, destruïdes durant la Guerra Civil. Fotografia: Antoni Varés. CRDI - Ajuntament de Girona.

Imatge del Sagrat Cor que presideix l'església. 1930-1940

(Ampliar) - Imatge del Sagrat Cor que presideix l'església. 1930-1940. Foto Lux. CRDI - Ajuntament de Girona.

Crist crucificat amb la imatge de la Mare de Déu a l'altar de l'església. 1930-1940

(Ampliar) - Crist crucificat amb la imatge de la Mare de Déu a l'altar de l'església. 1930-1940. Foto Lux. CRDI - Ajuntament de Girona.

Interior i altar de l'església. 1930-1940

(Ampliar) - Interior i altar de l'església. 1930-1940. Foto Lux. CRDI - Ajuntament de Girona.

Obres de construcció de l'església. 1894

(Ampliar) - Obres de construcció de l'església. 1894. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Obres de construcció de l'església. 1894

(Ampliar) - Obres de construcció de l'església. 1894. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

El sector de muralla del Pes de la Palla amb el portal de l'Àngel a l'esquerra. Al seu darrera, les torres de l'església del Sagrat Cor. Al fons, el convent de Sant Domènec i la torre homònima. La muralla seria enderrocada el 1901 i cases de l'esquerra el 1903, per tal d'obrir-hi la Rambla Verdaguer. 1890-1901

(Ampliar) - El sector de muralla del Pes de la Palla amb el portal de l'Àngel a l'esquerra. Al seu darrera, les torres de l'església del Sagrat Cor. Al fons, el convent de Sant Domènec i la torre homònima. La muralla seria enderrocada el 1901 i cases de l'esquerra el 1903, per tal d'obrir-hi la Rambla Verdaguer. 1890-1901. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés