Jaume Roca, cap a París

Ateses la seva gran qualitat musical, la insistència del seu pare, que va escriure diverses cartes a la Diputació, i un certificat de l'Ajuntament de Salt on s'acreditava que l'economia familiar era modesta, la Diputació de Girona li concedí una beca per poder anar a estudiar a l'estranger.

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Certificat de la revista musical gironina Scherzando, datat el 26 de novembre de 1926, i signat per Tomàs Sobrequés. [Ampliar]

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Reconeixement del mestre J. Blanch Reynalt.
[Ampliar el document sencer. Anvers]
[Ampliar el document sencer. Revers]

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Certificat de Joan Vivó, pare de Carles Vivó, com a director de la fàbrica Coma i Cros, datat el 29 de novembre de 1926. [Ampliar]

Zoom

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Certificat del mestre Francesc Civil, datat el 26 de novembre de 1926.
[Ampliar el document sencer]

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Certificat del mestre Josep Baró Güell, datat el 28 de novembre de 1926.
[Ampliar el document sencer]

Zoom

Documentació per a la obtenció de la beca.
Certificat de l'Associació de Música de Figueres, datat el 25 de novembre de 1926.
[Ampliar el document sencer]
A l'esquerra:

Documentació per a la obtenció de la beca.
Acta de la sessió del 16 de març de 1928 de la Diputació, que atorga a Miquel Roca, pare de Jaume Roca, una beca per assistir el seu fill a la Schola Cantorum de París. Actua de secretari Carles Rahola.
(Fragment amb les signatures).
[Ampliar la primera pàgina sencera]
[Ampliar la segona pàgina]


© Fotografies, documents i obres Col·lecció Santi Roca D. Costa

Anterior - Index - Següent