La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Mènsula amb cap de dama. Segle XV

Mènsula amb cap de dama. Segle XV. Pedra nummulítica de Girona. Autoria desconeguda - (Ampliar)

Mènsula amb cap de dama. Segle XIV

Mènsula amb cap de dama. Segle XIV. Pedra calcària. Procedent del convent de les religioses Butinyanes filles de Sant Josep de Girona - (Ampliar)

Eines de picapedrer

Eines de picapedrer: escoda, buixarda, escarpa, tascó, tenalles i grípia. Segle XVIII - (Ampliar)

Capitell. Segle X. Pedra calcària

Capitell. Segle X. Pedra calcària. Procedent de l'antic convent de Sant Antoni de Girona - (Ampliar)

Bossa d'insaculació

Bossa d'insaculació - (Ampliar)

Mare de Déu amb el Nen. 1300-1340

Mare de Déu amb el Nen. 1300-1340. Fusta policromada i daurada. Autoria desconeguda - (Ampliar)

La lleona. Còpia de l'original en predra del segle XII, al Museu d'Art de Girona

La lleona. Còpia de l'original en predra del segle XII, al Museu d'Art de Girona - (Ampliar)

Segell penjant de l'Absolució feta pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms, Universitat i singulars de Girona, el 1385

Segell penjant de l'Absolució feta pel rei Pere III a favor dels jurats, prohoms, Universitat i singulars de Girona, el 1385 - (Ampliar)

Llibre Verd, recull de privilegis concedits a la ciutat, entre els quals un d'atorgat per Pere III el 1284, que autoritza l'elecció de sis jurats

Llibre Verd, recull de privilegis concedits a la ciutat, entre els quals un d'atorgat per Pere III el 1284, que autoritza l'elecció de sis jurats - (Ampliar)

Imatge de la portada del 'Directorum Inquisitorum', de Nicolau Eimeric. Girona, Segle XIV. El manual descriu diverses pràctiques màgiques i dona les directris per descubrir comportaments herètics

Imatge de la portada del 'Directorum Inquisitorum', de Nicolau Eimeric. Girona, Segle XIV. El manual descriu diverses pràctiques màgiques i dona les directris per descubrir comportaments herètics - (Ampliar)

Capitell. Segle XV. Pedra de Girona

Capitell. Segle XV. Pedra de Girona - (Ampliar)

Les cases medievals

Les cases medievals - (Ampliar)

Les cases medievals

Les cases medievals - (Ampliar)

Segell penjant del privilegi atorgat per Alfons d'Aragó, lloctinent i capità general del rei Ferran II, referent a la regulació del passatge de draps a la ciutat de Girona, el 1515

Segell penjant del privilegi atorgat per Alfons d'Aragó, lloctinent i capità general del rei Ferran II, referent a la regulació del passatge de draps a la ciutat de Girona, el 1515 - (Ampliar)

Marededéu amb el Nen. Fusta policromada i daurada. Segle XIV

Marededéu amb el Nen. Fusta policromada i daurada. Segle XIV - (Ampliar)

Mercat de l'Areny cap a finals del segle XIII

Mercat de l'Areny cap a finals del segle XIII - (Ampliar)


La Girona medieval

La configuració d'una ciutat. Segles VIII–XV. Després de patir el domini musulmà, Girona es va lliurar a Carlemany i esdevingué la capital del comtat. El feudalisme va suposar l’inici d’una època important de creixement que, durant els segles XIV i XV, convertí la ciutat en la segona de Catalunya, amb una població de 10.000 habitants. El vell recinte emmurallat romà va quedar petit i la ciutat es va estendre cap als dos costats de l’Onyar, amb un fort creixement urbanístic i demogràfic.

Una de les sales dedicades a l'època medieval

Una de les sales dedicades a l'època medieval - (Ampliar)

Girona romànica i medieval. Segles VIII–XV. Ciutat reial i episcopal, va ser un centre de primer nivell a la Catalunya medieval. La reialesa va promoure importants obres públiques, sobretot una gran ampliació de les muralles, mentre que l’església impulsava bona part de l’activitat intel·lectual i artística. Creacions importants del període romànic són el Tapís de la Creació, o obres mestres del gòtic, com l’església de Sant Feliu, la façana de la Pia Almoina o la nau de la Catedral de Girona. [Article principal].

Pedra de mesures. Inscripció que indica el sistema de mesures del mercat de Girona. Segle XVI

Pedra de mesures. Inscripció que indica el sistema de mesures del mercat de Girona. Segle XVI - (Ampliar)

Mercats medievals. Les vendes de cereals, vi i altres productes s'amidaven amb les anomenades mesures que definien i marcaven les quantitats. Cada ciutat tenia les seves pròpies mesures, regulades pels gremis i adscrites a les lleis locals. Les tipologies dels pesos i dels estris de capacitat per a mesurar el gra o el vi es varen mantenir força iguals al llarg dels segles; per això els elements de mesura del segle XVIII devien ser molt similars als emprats a l'edat mitjana.

Mercat medieval

Mercat medieval - (Ampliar)

El mercat, motor econòmic. Els mercats medievals es desenvolupaven a diversos nivells. Des de molt antic hi havia un mercat setmanal de productes agrícoles, però també se'n formà un de manufactures i aliments en tendes o taules permanents. L'augment de la clientela i la irradiació regional va estimular la diversificació i l'especialització dels oficis: a Girona es podien comprar productes que no es trobaven a les petites viles de la regió, com joies, armes (ballestes), derivats de la pell, vànoves o flassades.
A més dels que provenien de la mateixa ciutat i de les parròquies de l'entorn, al mercat hi havia productes d'indrets més llunyans, com els cereals de Sicília, la llana del Maestrat o els teixits de Perpinyà o de Camprodon.
Els mercaders gironins també sortien a vendre i, així, al principi del segle XIV, es documenten drapers gironins amb taules als mercats de Caldes de Malavella, Amer o Besalú. Finalment, les fires de Girona oferien als mercaders de moltes petites viles l'oportunitat de vendre i proveir-se a l'engròs: una demostració clara de la importància de la ciutat com a centre distribuïdor a nivell regional.

Una de les sales dedicades a l'època medieval

Una de les sales dedicades a l'època medieval - (Ampliar)

Activitat industrial i menestral. A Girona es vivia de l’activitat agrícola i d’una intel·ligent divisió del treball, amb una diversificació important d’oficis. Destacaven sobretot els molins drapers, els fariners i els paperers, que es movien gràcies a l’aigua de la sèquia Monar. També els picapedrers varen ocupar un lloc important en l’economia de l’època, a causa de la gran activitat constructiva que visqué la Girona medieval.

Peces de vaixella. Segle XIV

Peces de vaixella. Segle XIV - (Ampliar)

Plat. Ceràmica amb verd i manganès. Segle XIV

Plat. Ceràmica amb verd i manganès. Segle XIV - (Ampliar)

El govern de la ciutat. Durant l’època medieval s’organitza el govern de la ciutat, que sota el control de l’Administració reial, impartia justícia, garantia l’ordre públic, administrava les finances, controlava els mercats i la qualitat dels productes i s’ocupava del sanejament i de l’assistència social. També és destacable el paper que va jugar la comunitat jueva al segle XII i, sobretot, al segle XIII.
La progressiva capacitat fiscal del poder urbà va comportar la creació d'una estructura administrativa pròpia. El govern municipal cobrava impostos directes, les talles, i imposicions sobre determinats productes, les recaptacions dels quals es registraven detalladament en llibres específics. El clavari era el responsable de les finances municipals. El 1457 es va adoptar el sistema de la insaculació per a escollir els càrrecs i oficials municipals. Els noms dels escollits eren extrets, a l'atzar, d'una bossa o sac.

Una de les sales dedicades a l'època medieval

Una de les sales dedicades a l'època medieval - (Ampliar)

Les cases medievals. El pati (1) era l'element central que feia de destribuïdor, donava llum al magatzem, a l'obrador i al celler de la planta baixa (2) i recollia l'aigua dels teulats en una cisterna. També s'hi ubicava l'escala (3) que donava accés a la llotja (4) de la planta noble. La sala era l'estança principal de la casa (5), però hi havia altres dependències, com la cuina. L'edifici es coronava amb el badiu (6), una mena de golfes molt obertes.
Els grans casals amb façanes amples (7) ocupaven dues o més parcel·les. Algunes disposaven de torre (8) un element més de prestigi.
La versió reduïda a una sola parcel·la (9) era més corrent. La necessitat d'espai de la casa més comuna es podia satisfer construint voltes (10) sobre el carrer, que permetien la circulació dels viananats.
Les voltes o passatges (11) podien connectar dues parts de cases confrontades a banda i banda del carrer. Per guanyar espai als pisos, també es podia afegir a les façanes tribunes amb bigues i puntals de fusta (12).

Maqueta d'una casa medieval

Maqueta d'una casa medieval segons les excavacions del carrer de Savaneres, a l'actual plaça Pompeu Fabra - (Ampliar)

Art i cultura. En ser un dels centres principals de la Catalunya artística medieval, Girona conserva encara ara un repertori significatiu d'aquest llarg període, amb creacions notables del romànic, com l'excepcional Tapís de la Creació o els claustres de la Catedral, de Sant Pere de Galligants i de Sant Daniel, i construccions remarcables del gòtic, com les esglésies de Sant Feliu o de Sant Domènec, la façana de la Pia Almoina o la mateixa Catedral.
Igualment, els centres intel·lectuals com la Catedral o el convent de Sant Domènec, aix&iacuute; com, progressivament, els autors profans, feren de la ciutat una peça imprescindible del sistema cultural i literari del país al llarg dels segles medievals.

Làpida. 1921. Pedra nummulítica de Girona. Rafael Masó

Làpida. 1921. Pedra nummulítica de Girona. Rafael Masó. Dedicada a Guillem Colteller (segona meitat segle XIV), metge de la casa reial catalana en matèria sobretot de ginecologia, i un dels més grans coneixedors de la ciència mèdica del Principat. Aquesta làpida procedeix del Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona, d'on va ser retirada el 1940. Transcripció: Anno Domini MCMXXI a Mestre Guillem Colteller fisch dels Reys Pere III y Ihoan I el congres de metges de llengua catalana celebrat a Gerona - (Ampliar)

Els professionals de la salut. A Girona, abans de la pesta de 1348, hi havia en total més de trenta especialistes de la salut, entre físics, cirurgians, apotecaris i barbers, que posseïen llibres especialitzats a les seves biblioteques. Alguns, com els famosos cirurgians Berenguer i Jaume Riera o Sarriera, van estar al servei del rei i de la cort; d'altres serviren el bisbe i els canonges, com Ramon de Cornellà (1296), mestre Albert (1305) o mestre Guerau de Santdionís (1318). Però molts atenien també malalts més modestos o oferien els seus consells professionals a tota la població. La interacció entre metges jueus i cristians eera molt habitual. Els serveis de la salut constituïen doncs una altra especialitat que Girona oferia al seu entorn regional: a mitjan segle XV, un apotecari com Ramon de Sant Medir servia clients vinguts de la Bisbal d'Empordà, Banyoles o Camprodon.

Plat d'ala. Ceràmica amb manganès. Segle XIV

Plat d'ala. Ceràmica amb manganès. Segle XIV - (Ampliar)

Escudella. Ceràmica amb manganès. Segle XIV

Escudella. Ceràmica amb manganès. Segle XIV - (Ampliar)


41º 59' 14" N
2º 49' 30" E
[La Girona moderna]

Museu d'Història de Girona

Museus

Mare de Déu amb el Nen. Segle XIV. Talla en fusta policromada

Mare de Déu amb el Nen. Segle XIV. Talla en fusta policromada. Autoria desconeguda - (Ampliar)

Mènsula esculturada. Segle XV. Pedra nummulítica de Girona

Mènsula esculturada. Segle XV. Pedra nummulítica de Girona. Procedent de l'antic Hotel Centre del carrer Ciutadans de Girona - (Ampliar)

Taula de retaule que representa els Sants Metges (Sants Cosme i Damià). Segle XVI. Tremp sobre fusta

Taula de retaule que representa els Sants Metges (Sants Cosme i Damià). Segle XVI. Tremp sobre fusta. Autoria desconeguda - (Ampliar)

Làpida migera cortera. 1583

Làpida migera cortera. 1583 - (Ampliar)

Capitell. Segle XII

Capitell. Segle XII. Pedra calcària. Procedent de la torre de l'Ajuntament de Girona, campanar de l'antiga església de San Miquel - (Ampliar)

Mare de Déu amb Nen. Segle XIV

Mare de Déu amb Nen. Segle XIV. Alabastre policromat. Procedent d'una fornícula en un edifici desaparegut, prop del pont de Pedra - (Ampliar)

Fotografia d'una clau de volta que mostra l'escut de la ciutat de Girona. Primer quart del segle XIV. Basílica de Sant Feliu

Fotografia d'una clau de volta que mostra l'escut de la ciutat de Girona. Primer quart del segle XIV. Basílica de Sant Feliu - (Ampliar)

Capitell. Segle XV. Pedra de Girona

Capitell. Segle XV. Pedra de Girona - (Ampliar)

Capitell. Segle XII. Pedra calcària

Capitell. Segle XII. Pedra calcària - (Ampliar)

Imatge d'una pàgina del 'Dotzè del Chrestià', de Francesc Eiximenis. Segle XIV

Imatge d'una pàgina del 'Dotzè del Chrestià', de Francesc Eiximenis. Segle XIV. Segons un inventari del segle XV, aquest llibre es conservava a la casa del Consell Municipal, lligat amb una cadena, i era consultat pels Jurats de la ciutat - (Ampliar)

Reproducció d'unes sabates medievals de cuir

Reproducció d'unes sabates medievals de cuir - (Ampliar)

Tenalles emprades comunment pels ferrers i treballadors del metall. Segle XIX

Tenalles emprades comunment pels ferrers i treballadors del metall. Segle XIX - (Ampliar)

Clau de volta. Segle XV. Procedent de l'antic convent de la Mercè de Girona

Clau de volta. Segle XV. Procedent de l'antic convent de la Mercè de Girona - (Ampliar)

Segell penjant del reconeixement fet pel rei Pere III d'haver-li estat concedit un ajut de les ciutats i viles reials de Catalunya el 1359

Segell penjant del reconeixement fet pel rei Pere III d'haver-li estat concedit un ajut de les ciutats i viles reials de Catalunya el 1359 - (Ampliar)

Rèplica de la cadira episcopal de marbre anomenada

Rèplica de la cadira episcopal de marbre anomenada "Cadira de Carlemany". Segle XI. Original a la Catedral de Girona - (Ampliar)


CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés