L'artista. L'obra Obra pública Textos bàsics Currículum
----- © Santi Roca D. Costa