L'artista Obra Obra pública Textos bàsics Currículum Els Roca Costa
Fins a 1970 Obra 1971-1975 Obra 1976-1980 Obra 1981-1985 Obra 1986-1990
Obra 1991-1995 Obra 1996-2000 Obra 2001-2003 Obra 2004-2005 Obra 2006
Obra 2007 Obra 2008-2009 Obra 2010 Obra 2011-2012 Olis 2013-2015
Dibuixos 2013-2015 Obra 2016 Obra 2017-2020 Obra 2021 Altres obres
----- © Santi Roca D. Costa