Introducció

Entre Salt i Girona (1910-1926)

 • La infància. La iniciació a la música
 • Les orquestrines i les primeres composicions
 • L'estada a París (1927-1930)

 • Documentació de la beca
 • L'aspecte acadèmic... i la dimensió humana
 • Un carnet de notes 1927-1932
 • Acompanyant Valentino
 • Audicions a la Sala Érard
 • Fi dels estudis
 • El retorn de París (1931-1940)

 • Concerts a Girona i a Barcelona
 • Programes de concerts 1926-1933
 • L'acadèmia de Barcelona. Un punt d'inflexió
 • Programes de concerts 1935 i 1936
 • Música i pintura (1941-1959)

 • La posguerra: música i pintura
 • L'homenatge de Barcelona de 1948
 • L'homenatge de Salt de 1949
 • La dècada dels anys 50
 • Catàlegs d'exposicions 1954-1965
 • Viatges i treball (1960-1968)

 • Viatges i estades de Jaume Roca
 • Evolució artística i vigència de la seva obra
 • El llegat pictòric

 • Estudi de l'obra pictòrica
 • Els paisatges de Salt
 • Santa Eugènia: un tema al llarg del temps
 • Els primers treballs (1920-1930)
 • El surrealisme de Jaume Roca (1928-1930)
 • Entre el dibuix i l'aquarel·la (1929-1947)
 • Paisatges de Girona (1950-1954)
 • Paisatges de Catalunya (1953-1967)
 • Paisatges d'Espanya (1957-1962)
 • Paisatges de l'Àfrica: el Marroc (Ca. 1960)
 • Paisatges d'Europa i d'Amèrica. (1957-1968)
 • Documentació addicional

 • Elaboració d'un cartell de Setmana Santa de Girona
 • Jaume Roca, no només paisatgista
 • L'evolució dels temes

 • © Fotografies, documents i obres Col·lecció Santi Roca D. Costa

  Anterior - Index