La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

La plaça de la Independència està situada al límit del recinte del Barri Vell. Pel nord-oest connecta amb la Gran Via de Jaume I i l'avinguda de Ramon Folch, al nord-est amb el passeig de Canalejas, al sud amb el carrer de l'Argenteria mitjançant el pont de Sant Agustí, i finalment al nord-oest amb el carrer de Santa Clara i el carrer d'Anselm Clavé.

Vista parcial de la plaça de la Independència. Al centre, el monument als Defensors de Girona el 1808 i 1809. Al fons, el cinema Coliseu Imperial. 1909

Vista parcial de la plaça de la Independència. Al centre, el monument als Defensors de Girona el 1808 i 1809. Al fons, el cinema Coliseu Imperial. 1909. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Els noms de la plaça. Inicialment aquest indret va rebre el nom de plaça de Sant Agustí, pel fet que es troba situada on hi havia part de les instal·lacions i els camps de conreu de l'antic convent de Sant Agustí, datat ja l'any 1608. A conseqüència dels setges que Girona va patir durant la Guerra del Francès els anys 1808 i 1809, el convent quedà gairebé enrunat. Al llarg del segle XIX es varen utilitzar els espais refets com a casernes d'infanteria i de cavalleria.
Aquest nom, de clara extracció popular, va ser canviat el 1856 amb motiu la inauguració de la primera pedra de la nova plaça, i que es va batejar com a plaça de la Princesa (1). Per acord de l'Ajuntament del dia 12 d'octubre de 1868, i en consonància amb el canvi ideològic generat a les Municipalitats, s'acordà canviar el nom de l'indret per plaça de la Independència, en commemoració de la "gloriosa lucha que en defensa de nuestra patria sostuvo a principiòs del corriente siglo esta inmortal Ciudad y toda la Nación" (R. Alberch).
Aquest nom arrelà definitivament, i es manté com oficial fins avui, tot i que ha hagut de conviure amb altres dues denominacions sovintment emprades: plaça de Sant Agustí, i plaça dels "Cines", molt més moderna, i que té la seva raó de ser des de la primeria del segle XX quan gairebé tots els cinemes de la ciutat estaven concentrats en aquesta plaça.

Plànol del Mercadal actual sobre el que s'han indicat les muralles i la situació de la plaça

Plànol del Mercadal actual sobre el que s'han indicat les muralles i la situació de la plaça. Dibuix de Jordi Pericot - (Ampliar)

Història de la plaça. L'indret ocupat per la plaça es trobava, a finals del segle XIV i primers del XV, tancat per les muralles i sense cap mena d'edificació, fins que el 10 de novembre de 1608 el bisbe de Girona Arévalo de Zuazo (bisbe 1598-1611) autoritzà els religiosos de Sant Agustí, instal·lats prop de l'església del Pilar de Pedret, perquè hi construïssin una església i un convent, que el 1678 encara restaven sense acabar. A les acaballes del segle XVII, a partir de 1676, es bastí el baluard de Figuerola, on actualment s'alça l'edifici de Correus i també el baluard de la Santa Creu i una caserna militar d'infanteria i de cavalleria.
Durant la Guerra del Francès el convent quedà molt damnificat per l'impacte dels setges, al 1840 l'edifici era desamortitzat, i poc més tard comprat per l'Ajuntament a l'Estat, conjuntament amb dos horts frontalers, per convertir aquells solars en una moderna plaça.
El desembre de 1854 Josep Prats presentà una instància a l'Ajuntament demanant que li fixessin les línies d'edificació de la seva propietat que limitava amb la plaça. L'arquitecte municipal Martí Sureda no només va informar de la sol·licitud, sinó que també presentà un projecte de plaça porxada que era aprovat el mes de març de 1855 (R. Alberch).
El 19 de març de 1856 es va col·locar la primera pedra de la nova plaça que, va rebre el nom de plaça de la Princesa, més tard va retornar el de Sant Agustí, i per fi el de la Independència. El 1861 es començaren a aixecar les primeres cases, amb les arcades fetes amb pedra de les pedreres gironines. Entre 1861 i 1870 s'enderrocava la "Torre de les Anelles", la caserna construïdes el 1689), la torre de ponent i un tram de llenç de la muralla.
El 1894 s'enderrocaven tres cases que limitaven amb el carrer de Santa Clara, amb l'objectiu de fer una entrada més àmplia, i durant un temps les obres restaren aturades en bona part per l'oposició d'alguns propietaris que es veien afectats pel projecte i que es resistien a les expropiacions proposades per Martí Sureda i Deulovol, l'artífex de la plaça (R. Alberch).
El 1908 es va ampliar la plaça per la banda nord (Jaume Marquès). A partir dels anys vint del segle XX hi hagué una represa de les obres de construcció de pisos, i la plaça prengué la configuració definitiva; el 1924 s'aprovava el projecte de Ricard Giralt per a la seva urbanització i enjardinament, i el 1925 s'hi col·locaven fanals, i uns bancs de fusta. El 1944 l'Ajuntament construí el paviment amb llambordes, instal·là nou enllumenat i agençà els jardins; també es va refer el monument i se l'alçà del nivell de terra.
Paral·lelament a la lentitud amb que s'anava acomplint la definitiva delimitació de la plaça, sorgiren diversos projectes que no reeixiren, com el d'un mercat d'abastaments (1855) i d'un avantprojecte d'aparcament subterrani de l'any 1976. En aquest segon cas, la iniciativa prengué cos quan l'Ajuntament, en el ple del dia 19 de novembre de 1976, aprovà l'avantprojecte d'aparcament subterrani a la plaça i en superfície sota la línia del ferrocarril fins l'avinguda de Ramon Folch. En aquells moments aquest projecte provocà l'oposició d'amplis sectors ciutadans que aconseguiren finalment que el projecte fos abandonat.
Les voltes del costat nord de la plaça són del 1977, completades el 1982. El setembre del 1984 s'enderrocà l'edifici del costat sud, antic local de l'empresa d'autobusos TEISA, i abans de l'entitat "Centro Moral", i el 1993 s'acabava definitivament el tancament porxat tal com havia estat projectada inicialment.

El teatre Albéniz i el cinema Coliseo Imperial, a la plaça Independència. 1928

(Ampliar) - El teatre Albéniz i el cinema Coliseo Imperial, a la plaça Independència. 1928. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Els cinemes de la plaça. Si bé les primeres exhibicions de cinema es feren a un local del carrer dels Ciutadans i la plaça del Gra, el veritable desvetllament del setè art a Girona es produí al redós d'aquesta plaça (J. Vinyas). Cap el 1900 es muntaren unes barraques de fusta on es feien sessions de cinema i on es projectà amb gran èxit un "panorama" relatiu als setges de Girona pintat per l'artista Melchor Domenge. A més, durant els dies de Fires de Sant Narcís la plaça era ocupada per diversos cinematògrafs ambulants, que a poc a poc varen ser relegats pels cinemes fixos que s'hi instal·laren (J. Grahit).
Al 1906 s'inaugurava el que havia estat el teatre del "Centro Moral", un artístic saló de cinema amb el nom de "Sala Gerió", decorat per l'arquitecte Rafael Masó, i que sovint s'emprava també per fer representacions teatrals i concerts.

La plaça Independència en un dia de mercat. Al fons a l'esquerra, la barraca de fusta del cinema Paral·lel i que posteriorment es convertiria en el cinema Coliseo Imperial i es traslladaria a un edifici fix al solar del costat, ocupat pels carros. 1903-1906

(Ampliar) - La plaça Independència en un dia de mercat. Al fons a l'esquerra, la barraca de fusta del cinema Paral·lel i que posteriorment es convertiria en el cinema Coliseo Imperial i es traslladaria a un edifici fix al solar del costat, ocupat pels carros. 1903-1906. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Tot seguit serien bastits els cinemes més representatius. A finals de l'any 1908 s'inaugurava el "Gran Via", i durant les Fires del 1909 obria portes el "Coliseo Imperial" que s'havia construït a l'espai obtingut per l'enderrocament de l'antic baluard de Figuerola, i que en realitat havia començat a funcionar anys abans, instal·lat en una barraca de fusta a la mateixa plaça, i que era conegut amb el nom de "El Paralelo".
El mes d'abril de 1923 s'estrenava el "Teatre Albéniz", un altre del clàssics cinemes d'aquesta plaça, en el qual cinc anys més tard va tenir lloc una històrica sessió, amb assitència de les autoritats i la premsa: la projecció de pel·lícules parlades segons el procediment de Lee de Forest, amb gran èxit de la crítica.

Article principal: [El cinema a Girona: les sales de projecció].

Monuments i escultures de la plaça. La plaça està presidida per un monument dedicat als defensors de Girona durant els setges de 1808-1809, inagurat durant les Fires de l'any 1894 amb l'assistència del capità general Valerià Weyler Nicolau i l'alcalde Francesc de Ciurana Hernández, i que havia estat subvencionat pel patrici Ferran Puig. El grup escultòric, titulat "Gerona 1809" va ser executat a Roma per Antoni Parera Saurina, i sembla que representa Álvarez de Castro, un voluntari amb un trabuc a la mà i el cadàver d'un soldat francès als seus peus.
Segons Josep Grahit i Grau, el monument havia obtingut una medalla a l'Exposició Nacional del 1902, í va ser adquirit primerament per a la ciutat de Saragossa, i més tard per Ferran Puig per a Girona, ja que es va considerar massa car el de l'olotí Miquel Blay "Contra l'invasor" (2).
A l'extrem nord de la plaça hi ha l'escultura-font que representa el Nen de la Tortuga, obra dels picapedrers germans Josep i Jordi Oliver i Viver, i dissenyada per l'arquitecte municipal Juan Gordillo, que va ser instal·lada al seu actual emplaçament l'any 1945 per l'Ajuntament després de refer el paviment de la plaça.
El 1869 es va erigir al mig de l'espai el monument en memòria de la Constitució d'aquell any, inaugurat el 8 de juny del 1869, i que es desmuntà i traslladà el 1893 a la plaça de l'Hospital, l'actual plaça de Pompeu Fabra, per tal de fer lloc al monument dels setges que s'inaugurà l'any següent. Actualment és a la plaça dels Manaies.

Atraccions de Fires a la plaça de la Independència. Al fons, un anunci d'un reconstituent pintat a la paret que tancava la plaça per la banda del riu, la part inferior de la qual encara conserva trets de la fortificació que donava a l'Onyar. El mur desparagué el 1914, amb la urbanització del passeig Canalejas. 1900

Atraccions de Fires a la plaça de la Independència. Al fons, un anunci d'un reconstituent pintat a la paret que tancava la plaça per la banda del riu, la part inferior de la qual encara conserva trets de la fortificació que donava a l'Onyar. El mur desparagué el 1914, amb la urbanització del passeig Canalejas. 1900. Antonio Garcia Asensio. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Les Fires de Sant Narcís. A finals del segle XIX, el centre neuràlgic de les Fires es va anar traslladant de la plaça de les Cols, actual Rambla de la Llibertat, a la de Sant Agustí. El 1895 es traslladaven al nou emplaçament els firetaires de joguines i quincalla, mentre que a la Rambla de la Llibertat hi restaven sobretot els queviures (3).
A primers de segle XX, la Fira ja s'inaugurava oficialment des de la plaça de la Independència, i cap els anys vint el seu creixement havia estat tan espectacular que ja s'estenia cap a la Gran Via de Jaume I i l'avinguda de Ramon Folch. A la postguerra la Fira ja s'establí a la Gran Via, tot i que a la plaça hi quedà el costum d'instal·lar-hi les parades de joguines i els teatres de titelles.
La Fira també: aplegava els comerciants venedors de robes, confeccions i gèneres similars, els quals havien de demanar el lloc per escrit i eren col·locats per un rigorós ordre. La resta de l'any la plaça contemplava l'anar i venir dels pagesos que hi duien a vendre les verdures, llegums i els planters.

Ballada de sardanes a la plaça de la Independència. 1945

Ballada de sardanes a la plaça de la Independència. 1945. Salvador Crescenti Miró. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Entitats i institucions. Des de finals de segle XIX s'han instal·lat a la plaça un nombre important d'associacions que hi han tingut les seves seus locals i hi han organitzat activitats ben diverses. El "Circo de Álvarez" (4) inaugurat el 1889 era on més tard hi hauria el cinema Albéniz i també s'hi feien obres de teatre i concerts, o el local del "Círculo de Unión Monàrquica", al costat del "Coliseo Imperial".
A finals de l'any 1903 el "Centro Catalanista de Gerona y su comarca" es va establir en un entresol sota les voltes de la plaça, abans havia compartit el local del "Centro Moral". Aquest nou local l'utilitzaven conjuntament amb una societat coral anomenada "La Regional".
L'entitat de més prestigi i arrelament de la plaça era el "Centro Moral"; construït com a centre social a finals del segle XIX, l'abril de 1906 s'hi muntà als baixos la "Sala Gerió" dedicada a fer concerts i projeccions cinematogràfiques. Després de la Guerra Civil, aquest local va ser ocupat per la companyia d'autocars TEISA i a partir del 1979 era un local electoral de la coalició CiU. Va ser enderrocat el mes d'octubre del 1984.
A finals del segle XIX i principis del XX als entresols de la plaça s'hi instal·laren les redaccions i administracions de diaris com "La Lucha", "La Nueva Lucha", "El Independiente", "El Guasón" que després de tancar cedí el local al periòdic "Heraldo de Gerona", i que més tard aquest el traspassà al "Bulletí de la Lliga Catalanista de Girona". Tot i que per poc temps, hi hagueren les redaccions i administracions del bisetmanari "La Província" i "El Gironès".

Fira a la plaça de la Independència. 1935

Fira a la plaça de la Independència. 1935. Fotografia Unal. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Atraccions i esbarjos. Les dimensions de la plaça permetien de celebrar-hi espectacles ben curiosos. Josep Grahit explica que, el 21 de setembre de 1890 l'artista volander J. Blondin, qui temps abans havia travessat les catarates del Niàgara, passà la maroma col·locada a l'altura del tercer pis, entre les cases que aleshores portaven els números 5 i 15. En la seva actuació gironina s'ajagué a la maroma i va fer acrobàcies, provocant el natural esglai del públic assistent.
Una altra mena d'esbarjo eren les audicions de música a càrrec de les bandes dels Regiments de l'exèrcit de guarnició a Girona. Del 1871 al 1875 alternaren dues bandes que donaven concerts els dijous i diumenges de cada setmana.
El desembre de 1871 funcionaven a la plaça uns establiments de banys, a l'antic número 3, la propietària dels quals proposà a l'Ajuntament la construcció d'uns rentadors públics i una espaiosa pila per a banys. Els rentadors s'inauguraren el 15 de gener següent i els banys el 20 de maig del 1872, que estaven oberts de les 6 del matí a les 9 del vespre (diari "La Lucha" 4/6/1898).

Mercat de verdures i hortalisses instal·lat a la plaça de la Independència. 1910

Mercat de verdures i hortalisses instal·lat a la plaça de la Independència. 1910. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)


Notes

(1) - El periòdic "Eco de Gerona" del 18/10/1864 relacionava la distribució de productes als diversos mercats de la ciutat, i el "Plantel de toda clase de verduras tanto del pais como forastero, y verduras, legumbres y naranjas procedentes de pueblos de la Marina" s'assignaven a la "Plaza de la Princesa". - Tornar al text

(2) - L'obra la va realitzar Blay com exercici final de la seva estada de formació a París, on estudiava gràcies a una beca concedida por la Diputació de Girona. El modelat en guix original es conserva al Museu d'Art de Girona, i una rèplica de mida reduïda, de bronze, està Instal·lada a tocar el Jardí de la Infància. - Tornar al text

(3) - Sobre les Fires de finals del segle XIX Joan Vinyas i Comas (op. cit), explica que "A la plaça de Sant Agustí, llavors més reduïda de proporcions pel Baluard i el portal de Figuerola, s'instal·laven ja les barraques d'atraccions o varietats, i especialment les de figures de cera, en les quals es representaven fets o successos culminants, entre els quals recordo encara haver vist la del cèlebre bandoler Panxa Ampla en capella". - Tornar al text

(4) - El 27/1/1889 el "Diario de Gerona de Avisos y Notícias" publicava que "En el Circo de Álvarez se exhibe una colección de monos y perros sabios que comen, beben, bailan y hacen otra porción de habilidades y monadas entretenidas y estrañas á su raza" . El 18/6/1889 el diari "La Nueva Lucha" informava que "en la noche del sábado se inauguró con un lunch y un baile organizado por la sociedad 'Olimpo', el 'Circo Álvarez', nuevo local construido para espectáculos en el baluarte de Figuerola por D. Antonio Piferrer". - Tornar al text


Bibliografia

- "La plaça de la Independència". Ramon Alberch i Fugueras. Article publicat al diari "El Punt" del 27/1/1985.
- "La plaça de la Independència". Jaume Marquès i Casanovas. Article publicat al diari "Los Sitios de Gerona" del 27/1/1980.
- "El barrio de San Agustín (I)". Article de Gracian publicat al diari "Los Sitios de Gerona" el 13/6/1943.
- "El barrio de San Agustín (II)". Article de Gracian publicat al diari "Los Sitios de Gerona" el 20/6/1943.
- "Urbanisme i arquitectura a la Girona d'època moderna: XVI-XVIII". Anna Carbonés Amagat. 2015. Universitat de Barcelona.
- "Memòries d'un gironí". Joan Vinyas, Lluís Costa. 2002. Col·legi de Periodistes de Catalunya, Demarcació de Girona. ISBN 84-9303-847-4.
- "El cine en Gerona". José Grahit i Grau. 1943. Gráficas Fénix, Barcelona.
- "Arquitectura i urbanisme a Girona durant el segle XVIII. Les propostes il·lustrades de Francisco de Zamora". Montserrat Moli Grigola. 1988. Treballs de La Societat Catalana De Geografia, núm. 15.
- "Indrets de Girona (III)". Jaume Marquès i Casanovas. 1981. Ajuntament de Girona. ISBN 84-3004-262-8.
- "Dues places i tres voltes". David Pujol. 2009. Revista de Girona núm. 252.


Back-Index

Plaça de Sant Agustí, actual plaça de la Independència. Ca. 1940

(Ampliar) - Plaça de Sant Agustí, actual plaça de la Independència. Ca. 1940. Sebastià Martí Roura. INSPAI- Diputació de Girona.

Inauguració del monument als defensors de Girona. Les autoritats encapçalades pel Capità General de Catalunya Valerià Weyler Nicolau i l'alcalde Francesc de Ciurana Hernández. Darrera l'escultura s'observa l'arc construit per l'ocasió. Els balcons estan decorats amb domassos. 1894

Inauguració del monument als defensors de Girona. Les autoritats encapçalades pel Capità General de Catalunya Valerià Weyler Nicolau i l'alcalde Francesc de Ciurana Hernández. Darrera l'escultura s'observa l'arc construit per l'ocasió. Els balcons estan decorats amb domassos. 1894. Artur Girbal Balandru. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Inauguració del monument als defensors de Girona. Article del 'Diario de Gerona de Avisos y Notícias' del 31/10/1894

(Ampliar) - Inauguració del monument als defensors de Girona. Article del 'Diario de Gerona de Avisos y Notícias' del 31/10/1894.

Anunci de la projecció de 'Ben-Hur' al 'Diario de Gerona de Avisos y Notícias' del 21/11/1928

(Ampliar) - Anunci de la projecció de 'Ben-Hur' al 'Diario de Gerona de Avisos y Notícias' del 21/11/1928.

El monument als Defensors de Girona 1808 i 1809, a la plaça de la Independència. Al fons a l'esquerra, la botiga de la fàbrica de gasoses de Carles Vidal. 1905

(Ampliar) - El monument als Defensors de Girona 1808 i 1809, a la plaça de la Independència. Al fons a l'esquerra, la botiga de la fàbrica de gasoses de Carles Vidal. 1905. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Vista parcial de la plaça des de sota els arcs. 1939

(Ampliar) - Vista parcial de la plaça des de sota els arcs. 1939. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Postal de la plaça de la Independència. El matasegells reprodueix l'estàtua d'Álvarez de Castro. 1940

(Ampliar) - Postal de la plaça de la Independència. El matasegells reprodueix l'estàtua d'Álvarez de Castro. 1940. Sebastià Martí Roura. CRDI - Ajuntament de Girona.

La font del Nen de la Tortuga la plaça de la Independència. 1945

(Ampliar) - La font del Nen de la Tortuga la plaça de la Independència. 1945. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Vista la plaça de la Independència. En primer terme davant del monument s'observa un fotògraf ambulant amb un cavall de joguina envoltat per diverses persones, entre ells quatres soldats. 1957

(Ampliar) - Vista la plaça de la Independència. En primer terme davant del monument s'observa un fotògraf ambulant amb un cavall de joguina envoltat per diverses persones, entre ells quatres soldats. 1957. Josep Buil Mayral. CRDI - Ajuntament de Girona.

Parada militar en commemoració del XXXII Aniversari de l'Alliberament. 1971

(Ampliar) - Parada militar en commemoració del XXXII Aniversari de l'Alliberament. 1971. Juli Torres Monsó. CRDI - Ajuntament de Girona.

Construcció d'un bloc d'habitatges seguint el projecte inicial de la plaç, a l'espai comprès entre Correus i el cinema Coliseu. 1981

(Ampliar) - Construcció d'un bloc d'habitatges seguint el projecte inicial de la plaç, a l'espai comprès entre Correus i el cinema Coliseu. 1981. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.


Localització
41º 59' 09" N
2º 49' 25" E

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

Creat: 12/08/2023